Anketa Sportovec roku 2021

Populární anketa Sportovec roku je po roce opět zpátky.

Již po pětadvacáté (poprvé v roce 1997) tak mohou sportovní kluby, svazy, ale i jednotlivé fyzické a právnické osoby s trvalým bydlištěm nebo sídlem v Moravské Třebové nominovat své favority na ocenění Sportovec roku 2021, a to v kategoriích: mládež do 15 let, mládež 15-19 let, dospělí, kolektiv (nově) a trenér/funkcionář.

Písemný návrh musí obsahovat: jméno, příjmení a bydliště nominovaného, kategorie, do které je nominovaný navržen, konkrétní sportovní výsledky nebo aktivitu, které jsou podstatou návrhu, kontaktní údaje navrhovatele (jméno, příjmení, název právnické osoby, adresa, podpis).

Návrh lze podat do 28. února 2022, a to osobně na Občanském informačním centru, ul. Olomoucká č. o. 2, poštou na adresu Pavlína Horáčková, Městský úřad Moravská Třebová, nám. T. G. Masaryka č. 29 nebo na email: phorackova@mtrebova.cz. V březnu vybere odborná komise ty nejlepší, kteří se dostanou na pomyslné stupně vítězů.

Slavnostní vyhlášení proběhne v měsíci dubnu.|