Letos v únoru se významného životního jubilea dožívá paní Jiřina Kuncová.
Již několik let je nejzdatnějším „chodcem“ odboru KČT. Nevynechá žádný výlet, ochotně
pomáhá při akcích pro veřejnost. Za loňský rok má v nohách úctyhodných 1 176 kilometrů.
Jen pro zajímavost, přešla republiku ze západu na východ tam a zpět.
Můžete ji potkat i s barvami a štětcem, když opravuje turistické značení v okolí města.
Při tomto všem ji neopouští dobrá nálada, chuť vymýšlet pro ostatní trasy vycházek, zkoušet
nové věci.
Pro mnohé z nás je velkým vzorem díky své houževnatosti, vytrvalosti a důslednosti.
Přejme jí hodně zdraví, pohody a kilometrů do dalších let. Sobě pak, ať nám co nejdéle
předává to, co na ní obdivujeme.


Za KČT TJ Slovan Mor. Třebová H. Kopřivová