Klub českých turistů zhodnotil rok 2021

Odbor turistiky měl v roce 2021 celkem 87 členů.

Akce určené pro veřejnost:

Rok 2021 byl opět poznamenán pandemií Covid 19, což se významně projevilo i na činnosti odboru.
Akce každoročně pořádané pro veřejnost byly zrušeny. Vandr skrz Maló Hanó byl připraven pro individuální
účast a to po celý duben. Zájemci si po zaregistrování na stránkách odboru vytiskli mapku jedné společné
trasy, na níž byly umístěny 2 kódy, které sloužily k získání diplomu. Ani děti nepřišly o svůj Dětský Vandr.
Ten vedl do Pekla, cestou plnily úkoly a pomocí kódu si mohly vyzvednout diplom a drobnou odměnu
v Informačním centru. Vandru se takto zúčastnilo 300 osob. Akce byla velmi kladně hodnocena.
Zahájení jarní turistické sezóny Pardubického kraje bylo přesunuto na r. 2022. Cykloturistická hvězdicová
jízda do Javoříčka byla rovněž poznamenána hygienickými opatřeními. Přesto se do Javoříčka sjelo asi 100
cyk
listů.
Nemohly se uskutečnit ani některé odborové výlety, např. tradiční „Květnová akce.“

Vlastní turistická aktivita odboru:

Velký zájem byl i o jednodenní zájezdy a výlety, např. do oblasti Drahanské vrchoviny, přes Mařín, Vysoký
les, Litovelské Pomoraví, Pivnickou rokli, Trenckovu rokli, Velký a Malý Chlum, Podél Tiché Orlice, Po
hraničních kamenech kolem Svitav, Jesenec, atd. Na podzim to pak byla náhrada za Čertovský perník „Za
čerty na Kvíčalku.“ Rok jsme zakončili u Kouzelného stromečku a na Pastýřce. Kromě těchto akcí se
uskutečnila řada kratších individuálních výletů a vycházek do okolí M. Třebové, i do míst vzdálenějších.
Velmi dobře se rozvíjí spolupráce s turisty z Velkých Opatovic. Společně jsme se vypravili na výlet přes
Kořenec a Pohoru do Cetkovic. Předpokládáme, že tomu tak bude i v r. 2022.
Z vícedenních akcí lze jmenovat čtyřdenní okresní zájezd, tentokrát do oblasti kolem řeky Sázavy.
Pro mnohé členy se určitě stal nezapomenutelným zájezd spojený s vysokohorskou turistikou do Švýcarska
pod Matterhorn (Vallis).

Pro cykloturistickou aktivitu byly typické především víkendové vyjížďky do okolí. Nechyběly však ani
celodenní výlety (Loštický tvarůžek, Okolo Malé Hané, atd.). K nejvýznamnějším akcím patřilo týdenní
putování Západními Čechami v okolí řeky Ohře, čtyřdenní v Beskydech, jehož se účastnili i „pěšáci.“
Vodácká činnost je především záležitostí oddílu Čochtani.
V červnu si sjeli část Moravy, v září to byla Tichá Orlice.
Vyvrcholením byl vodácký putovní tábor na řece Dyji. Poznali táboření mimo vybavené kempy a sjezd řeky
bez množství vodáků. Druhá skupina se vydala na tábor opět na řeku Moravu.
V době opatření vydaných vládou se nekonaly klasické schůzky. Ty byly nahrazeny online schůzkami. Děti
se na nich věnovaly vzdělávání v oblasti turistiky, hrám, atd. Výlety byly organizovány individuálně formou
plnění úkolů s poznáváním okolí města.
Začátkem září zástupci oddílu prezentovali svou činnost na akci „Město dětem.“
Rok 2021 byl příznivější pro vyznavače bílé stopy. Sníh využili především k vyjížďkám na Hřebeč, Hradisko a
okolí Starého Města.


Odbor se zapojil i do oblastní Soutěže o nejaktivnějšího turistu a dosáhl celkem 16 381 bodů. Prvenství v rámci odboru patří Jiřině Kuncové s 1 176 body.

V Soutěži cykloturistické aktivity jsme získali celkem 3 024 bodů.

Přehled kilometrů za uplynulý rok:
pěší – 10 410 km, běžky – 265 km, voda – 2 684 km, cyklo – 9 071 km

Činnost odboru:

  1. pro odbor: pěší 48 akcí 449 účastníků
    cyklo 10 akcí 57 účastníků
    voda 4 akce 77 účastníků
    lyže 2 akce 10 účastníků
  2. pro veřejnost: 2 akce 400 účastníků

Značkařská činnost:

Lze konstatovat, že úkoly pro obnovu i revizi značených turistických cest i cyklotras byly splněny. Podíleli se na nich P. Harašta, L. Weinlich, J. Kuncová, J. Smítal, E. Vrbovská a M. Protivánek.

H. Kopřivová, předseda odboru