Mladí atleti II.ZŠ jsou znovu v republice

Do republikového finále OVOV postoupili z krajského kola, které se uskutečnilo v závěru května t.r.(22.) na školním hřišti ul. Palackého. Zúčastnilo se ho 19 škol z různých míst kraje (120 osob + 32 jednotlivců). Osmička sportovců (4 dívky – Dolečková Lucie, Kolářová Tereza, Matoušková Jana, Gerišerová Anna + 4 chlapci – Dostál Jakub, Cedzo Milan, Peškar Ondřej, Zeman Bruno) soutěž jako tým vyhrála a postoupili z 1.místa. V září budou v Brně obhajovat loňské 2.místo v RF. Do republikového finále se probojovali také další jednotlivci z inkriminované ZŠ: Jan Žouželka, Zuzana Bačáková, Eliška Cedzová, Matěj Šimon. Za zmínku stojí rovněž vynikající umístění žáků z jiných třebovských škol (III.ZŠ – Adam Svozil, GMT – Jakub Koblovský).Akce se vyznačovala dokonalou organizací a potvrdila fakt, že ve městě vyrůstá dostatek všestranně talentované mládeže. (mt)