Vandr skrz Maló Hanó půlstoletý

Čtyřicet devět předešlých ročníků VANDRU SKRZ MALÓ HANÓ připomněla výstava o této jedinečné sportovní akci agilních turistů TJ Slovan v městském muzeu. Zmapovala dlouholetou činnost jednoho z nejstarších oddílů ve městě. Zdokumentovala proměny populární akce, ukázala všechny peripetie, jimiž si prošla. Jako původně zájmová vycházka party poutníků se rozrostla od roku 1968 do gigantických rozměrů, svůj účastnický rekord zapsala do análů v roce 1977 v počtu 2.2005 vandrovníků Na vernisáži výstavy promluvili/zavpomínali všichni důležití aktéři, zej. ing.Josef Schneeweiss, mj.držitel mnoha turistických ocenění, i Ceny města za rok 2013, či Helena Kopřivová. stávající předsedkyně TO KČT. Přítomna byla necelá stovka nadšenců. Především se stala výstava přesvědčivou pozvánkou k jubilejními ročníku, který se za velkého zájmu občanů z města i širšího regionu uskutečnil v obvyklých kulisách/ čtyřech trasách v sobotu 8.dubna 2017.Putujících zaregistrovaných vandrovníků bylo tentokráte 983. „Vzhledem k tomu, že se jednalo o jubilejní ročník, chtěli jsme jej něčím vylepšit. Samotnému pochodu předcházela příprava výstavy, která je věnována jeho historii a lze se na ní seznámit i s činností odboru,“ uvedla Helena Kopřivová. Při akci nechyběly na různých stanovištích tradiční soutěžní vsuvky zejm. pro mládež. Objevily se i nové bizarnosti – účast 30 mladých lidí z evropských zemí, kteří oceňovali kromě atmosféry i výstup na rozhlednu Pastýřku. (mt)