Zásadní změny u fotbalistů realitou

Výsledkově neradostný podzim 2015 moravskotřebovských týmů SKP Slovan nastolil hlubší diskusi mezi zasvěcenými (funkcionáři, hráči, trenéři, pořadatelé), jak zdokonalit stávající fungování oddílu. Různost pohledů na věc musela nakonec vyřešit mimořádná Valná hromada oddílu SKP Slovan (11.prosince 2015).Rokování fotbalistů mělo standardní průběh, přičemž jednotlivé frakce si různě vysvětlovaly pohled na činnost a její řízení. Diskuze nebyla zatížená žádnými „podpásovými“ argumentacemi či bouřlivějšími výpady, naopak probíhala v naprostém klidu.To nedůležitější následovalo: celý dosavadní výbor odstoupil, včetně předsedy M.Tylšara (od r.2009), byli představeni noví kandidáti řídícího orgánu. Po jejich prezentaci představ o chodu oddílu v dalším období proběhly volby. Dle regulí se právoplatně vládnoucího žezla chopil nový výbor – od 12. prosince 2015 fotbalovou aktivitu ve městě řídí a organizuje níže uvedená „sedmička“ odpovědných: Dokoupil Vladimír, Huryta Václav, Kryštof Jiří, Matoušek Petr, Rázl Jan, Širůček Jaroslav a Vykydal Lukáš. Kompletní předání agendy proběhne do konce ledna 2016, stejně jako určení/výběr nového předsedy FO.Nové vedení objasnilo nejbližší úkoly ve sportovní činnosti; personální změny budou jen výjimečné, příprava bude probíhat podle připravených dohod. Samozřejmě pozornost bude věnována také stabilizaci finanční a hospodářské (péče o sportoviště). Záměrem nových „vládců“ je ze zdejšího oddílu vytvořit skutečné a přirozené centrum fotbalu v regionu. Rovněž tak slíbilo transparentní komunikaci s fanoušky a prezentaci činnosti a příštích úspěchů oddílu SKP Slovan. Takže jim přejme „Mnoho zdaru!“ (mt)